Phở, bún, miến khô

Sản phẩm bán chạy

  1. 28,00 Kč
  2. Phở khô Thanh lộc 500g

    Thanh loc široké rýžové nudle na Pho
    36,00 Kč
  3. Bùn khô Thanh lộc 500g

    Thanh loc rýžové nudle vlasové
    36,00 Kč